Ook KOHESIE transformeert van binnenuit

Kohesie kent de waarde, de kracht en de noodzaak van transformeren.

De wereld veranderd snel. Wij gaan daar in rap tempo ook de komende periode een bijdrage aan leveren.

Onze visie hebben we niet herzien. Een wereld waarin gelijkwaardigheid, empathie en diversiteit de toon bepalen. Die nieuwe toon zal ook gevormd en gedragen worden door een jonge generatie. De groep die wij dienden omschreven we eerder al als een jonge generatie die net andere muziek horen dan velen waardoor ze zich bewegen op een ander ritme dan hun omgeving. Dit is nog steeds de generatie voor wie wij er zijn.

De frequentie is al aan het veranderen, de toon zal niet lang meer op zich laten wachten.
De generatie waar Kohesie voor is opgericht groeit verder en hun context groeit mee.

Kohesie bevindt zich op dit moment in een limale fase. Een fase die wat meer eerbied verdient dan dat hij vaak krijgt. De fase waar het oude wordt los gelaten en het nieuwe zich ontwikkeld, Daar waar het nog onzeker is maar wel al intenties zijn uitgezet. Wij delen deze fase graag. Mensen zullen hier hun eigen proces en het proces van de organisaties en structuren waar ze zich in bevinden kunnen herkennen. De limale fase betekend niet dat je stil staat.

De voedingsbodem die Kohesie eerder was zal het in andere vorm de komende tijd weer worden.

In een andere wereld, in een andere context.

Gefaseerd zullen we dat met de wereld delen. Ben je al heel benieuwd naar de eerste projecten? Via de persoonlijke kanalen van Debbie kan je al het een en ander volgen.
Via www.debbiekoning.nl vindt je nu al veel van wat er zich aandient.